Arctic Jam

Our work to better our region culturally

Street art, music & dance

100% for kids and youth

Arctic Jam 15-21 juni

Bruk Arctic Jam som sommerskole

Dans & samhold

Gratis Arctic Jam 

Barn og ungdom

Ideologi

« Skape en felles plattform innen aktivitet og idrett hvor barn/ungdom kan delta uten økonomisk press, og der samhold, opplevelse og
 integrering står i fokus »

Vår Musikk

Målet er å løfte nordnorske musikkartister og knytte dem sterkere til Nord-Norge. Gi artister en scene, gi dem muligheten til å bygge CV og skape et lokalt fundament som nåværende og fremtidige musikere kan bygge videre på innenfor sjangeren vi vektlegger.

Vår Kunst

Målet er å skyve by-atmosfæren i Tromsø i en kunstnerisk retning, ved å skape ti gate-kunstverk hvert år i 5 år frem mot 2025 ved å invitere nord-norske og internasjonale kunstnere. Sette opp kunstutstillinger og digital kunst som har røtter i hiphop-kulturen.

Vår Dans

Målet er å gjøre ArcticJam til en anerkjent internasjonal hiphop-gathering ute i arktiske naturomgivelser. Få verdens største dansekunstnere opp til Nord-Norge for å konkurrere, skape aktiviteter for barn og unge og å tiltrekke regionale nord-norske hip-hop dansere til å skape en sterkere hiphop kultur.